Présentation

Fikambanana Eco Tanana - Trano fandraisam-bahiny Soamahatony

      Nanomboka tamin’ny 2008 i Soamahatony dia nirotsaka hiara-miasa ao anatin’ny "réseau interprofessionnel Eco Tanana" vao niforona.

Ny asa tanana

     Lamba landy manify voahoso-doko no mandravaka ny rindrin’ny fidirana sy ny efitra fandriana ao amin’ny trano lehibe : sary mampiseho ny fiainana andavanandro, ny asa madinika mbamin’ny zava-maniry malagasy… Ao koa ny fonon’ondana sy "abat-jour", ny saron-doha sy karavato mahazatra.

Ny voahary sy ny kolon-tsaina - Trano fandraisam-bahiny Soamahatony

      Na dia tsy lavitra ny renivohitra aza ny toerana misy azy (tsy ampy adiny iray amin’ny fiarakodia) dia azo ambara fa manana ny maha izy azy manokana i Soamahatony satria mifahatra sy mamaka amin’ny tantaran’Imerina fahiny.

Iza moa izahay ? - Trano fandraisam-bahiny Soamahatony

 

Ny trano fandraisam-bahiny Soamahatony

 

     Azo ambara ho trano fandraisam-bahiny mahafatra-po i Soamahatony, fa sady ahafahana mihazo ireo faritra samihafa manerana ny nosy, no ahazoana mijanona ao amin’ny faritra Analamanga ihany koa, izay anarana nomena ny faritry ny renivohitra ankehitriny.

Tonga soa eto Soamahatony

Tsy lavitra ny seranam-piaramanidina Ivato no misy an’i SOAMAHATONY. Araka izany anarany izany dia toerana ambanivohitra mampilamin-tsaina ary mahatony, ety am-patran’i Madagasikara, no andraisan’i Daniel (Frantsay) sy i Sahondra (Malagasy) anao, na hisakafo izany na hatory eo an-toerana. Tsy lavitra an’Antananarivo no misy azy, ary maro ny fomba hihazoana ny renivohitra ao anaty antsasakadiny monja.