Iza moa izahay ? - Trano fandraisam-bahiny Soamahatony

 

     Teto Madagasikara i Sahondra sy i Daniel tamin’ny taona 1960-70, avy eo dia nandeha tany Grenoble namita fianarana momba ny "psychologie sociale, sciences de l’éducation, histoire et géographie", sady nianatra momba ny "agrobiologie". Fikasana raikitra tao am-pony anefa ny fodiana eto Madagasikara hanatanteraka lamina asa momba ny fambolena.

     Tamin’ny taona 1978 dia niverina teto Madagasikara izy mivady sy ny zanany. Sarotra tokoa ny fiainana tamin’izany fotoana izany, ka ny fampianarana tany amin’ny sekoly sy lycée frantsay no nahazoany nivelona. Tsy nataony ambanin-javatra anefa ny fanajariana ireo tany nolovaina tamin’ny razana tany Mandoto. Noho ny fitiavany Tantara dia nanangona boky ary nandalina ny fiteny, ny fomba amam-panao ary ny fiainan’ny Malagasy nandritra ny taona maro i Daniel. Niezaka nitety ny faritra samihafa manerana ny Nosy izy, indrindra fa teto Imerina.

     Tany amin’ny taona 1990 tany no nitsiry ny fikasana hanorina trano fandraisam-bahiny. Sady hitsinjovana ny fisotroan-dronono izany, no hanohizana ihany koa ny fifandraisana amin’ny any ivelany, ary hitaizan-tena tsy hipetra-potsiny. Ny fikirizan’i Sahondra no nahavoriana ireo ampahan-tany samihafa izay nanjary "Soamahatony". Namana anglisy nankafy ny fomba fandraisana azy toy ny mpianakavy no nampahalala avy hatrany tany amin’ny "guides touristiques" sy nandoka fatratra ity trano fandraisam-bahiny vaovao manodidina an’Ivato-tanàna ity.                        

     Azo ambara fa mbola kely ihany ny lafiny fandraisam-bahiny hatramin’izay, na ao amin’ny tranom-pianakaviana izay notokanana tamin’ny 1998 na ao amin’ny villa Oliver izay vita tamin’ny 2007. Nahazoana nifandray tamin’ny mpitsidika samihafa anefa izany, ary niteraka fifandraisana am-po sy fifankatiavana maharitra mihitsy aza ny sasany. Antenaina fa hampiroborobo ny fandraisam-bahiny amin’ny ho avy ny firotsahana tamin’ny 2008 ao anatin’ny Eco Tanana, izay mitovy firehana amin’i "Soamahatony" : mitady fampandrosoana "maharitra" sy "mizara tombon-tsoa amin’ny rehetra".

 

Daniel sy Sahondra